Thursday, January 3, 2013

Some Nights as Gaeilge


Some Nights as Gaeilge

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-Zaq87L2tac

Seo Linn Le Chéile Here We Are Together
1. Seo linn le chéile, can amach os ard é. Here we are together, sing it out loud.
Seo linne d’aon ghuth amháin. Here we are with one voice.
Seo linn a chairde buan’, ‘sé atá i ndán dúinn. Here we are long-time friends, this is our fate.
Seo linn ag tabhairt faoi le cion. Here we are doing this with love.

A. Tá sí fós anseo, ‘s airím an nós. It is still here, I see the way.
Go bhfuil an t-athrú ‘ tíocht, ar ár n-intinn ó That the change is coming to our minds, oh.
Céard dhó a sheasaim? Céard dhó a sheasaim? What to stand for? X2
Seo linn, an rud is mó: Í ‘bheith beo. Here we are, the biggest thing is that it should live.

2. Seo’d é anois é, seo’d é an t-am. Is cinnte go bhfuil muid in ann. Here it is. This is the time. It is certain that we can [do it].
Beart ‘nár gcroíthe ‘s ár n-anam. Resolve in our hearts and our souls.
Líon an t-easnamh, seas an fód. Leag aon chonstaic insan ród. Fill the want, take the stand, knock down obstacles on the road.
Ar scáth a chéile a mhaireas an croí go deo. The heart survives by people helping each other.
Rachaidh muid le chéile ina treo. We will go on together that way.

3. Ardaíonn mo chroí [le] glór na bpáistí ‘s iad ag spraoi. My heart lifts [hearing] the sounds of children and they having fun.
Is beag a sháraíonns na briathra binne gléigeal gléigeal. There’s little that could surpass those soft bright words.
Seo ‘d anois é, seo ‘nois é mmm mmm This is it now, this is it now mmm.

4. Seo linn a Ghaelaibh, mairfeadh muid gach lá í, Here we are, Gaels, we would make it live every day.
Cuir spraoi ‘s bród insan saol. Put fun and pride into life.
Seo linn go fonnmhar, áthasach ‘s gliondar. Here we are enthusiastic, happy, joyful.
Seo linn gan casadh siar riamh. Here we and we’re never turning back.

A.
5. An Chaint – The Spoken Part
6. Seo ‘nois é. This is it now.
Arbh í an chúis a bhí a’inn le ‘aidh seo? Is this our reason for it?
A ‘ghoil sa mbearna bhaoil le ‘aidh seo? That people wept in the gap of danger?
A’ cailleadh cairde ‘s gaol le ‘aidh seo? That our Gaelic friends were lost for this?

7. Ach, nuair a fheicim na réalta, farraigí ‘s sléibhte, airím an tsaoirse. But when I look at the stars, the sea, the mountains, I feel the freedom.
‘S nuair a chloisim glórtha ‘s amhráin ár sinsir [tuigim) 'nois an t-am, an t-am, ó an t-am. And when I hear the sounds of our ancestors in song, [I know] this is the time. The time, oh the time.

8. Seo’d anois é, seod é an t-am: trí nóiméad istigh i nglór amháin. This is it, this is the time: three minutes into one song.
A thosaigh amach gan aon treoir, ‘s ag díriú ar ár bplean. That started out as a way and we’re honing in on our plan.
Muid aontaithe anois faoi stiúir an cheoil, ag cuimhniú siar ar lucht na ndeor. We’re united now under the music’s flow, thinking about those who wept.
Ach ná ceap go ngéillfeadh muid But don’t think we’ll give up on
Ár dteanga a mhair na cianta. our language that lasted the long haul.

9. Is minic mé ag brionglóid ar scéalta Thír na nÓg, And I often dreaming of the stories of The Land of Eternal Youth.
‘s Oisín agus Niamh Chinn Óir and Oisín and Niamh of the Golden Hair.
Ó ní chreidfeá ariamh, go bhfillfeadh an deis aríst, Oh you would never believe that this chance would return.
Tá orainne ‘ bheith ann. We must be there
Le chéile EA EAA EA EAAAA. together, yeah.

10. Leanfaidh muid mianta ár sinsir ag tíocht anuas ó laethanta cianda. We follow the wishes of our ancestors coming up from days of old.
Nárbh fhada an lá arís. Wasn’t it long [until] the day again.
Tír le teanga, tír le h-anam. A country with a language[is] a country with a soul.
‘Sí do thír í, déan do rogha, ó. It’s your country, make your choice, oh.
Tír le teanga, tír le h-anam. A country with a language [is] a country with a soul.
‘Sí do thír í, déan do rogha, ó. It’s your country, make your choice, oh.

No comments:

Post a Comment