Monday, January 21, 2013

King agus ObamaLá Martin Luther King is Lá Mór Obama


“Tá brionglóid agam” i nguth ard - King v ‘Tá búamaí agam’ a thuigtear - Obama
Le gach duine ag caint faoi Obama inniu an 1/21/13, b’fhearr liom tosnú an lá seo ag caint faoi Martin Luther King. Is é a lá speisíalta é inniu is na scoileanna sa tír dúnta mar gheall air. MLK


Tá dealbh de Martin Luther King i Washington DC ach ní maith an dealbh í ar chor ar bith. Tá sí suite san ‘Mall Náisiúnta,’ áit ina dtugtar ómós do shaighdiúirí agus uachtaráin. Anois tá síochánaí ina measc. Ní chóir dó bheith ansin. Is nach ait an dealbh í? Is é an Síneach Lei Yixin a rinne é. Bhí sé cleachtaithe le bolscaireacht is cumannachas is rinne sé dealbh de Mao Tse-tung. Níl cosúlacht idir an bhfear crosta seo lena lámha transa agus King ar chor ar bith. Bréag atá ann: an íomha mícheart san áit mícheart. Fáilte go Washington. Ní mar a shíltear a bhítear anseo.MLK?Ach ní raibh daoine ag déanamh mórán cainte ar Martin Luther King inniu ar a lá speisíalta. Bhí siad ag caint faoi Obama. Ag raibh sé ag cogaint Nicorette nó guma? Agus seafóid eile mar sin. Ó agus ba é a insealbhú a bhí ann freisin cé go ndearna sé é sin san Oval Office an lá roimhe sin. Ach, ar aghaidh leis an mustar is mórdháil! D'oibrigh mo mhac anseo samhradh amháin.


Chuaigh grúpa ó mo scoil ann. Chaith siad $2,000 le dul trasna na tire chun an insealbhú a fheiceáil. Ní raibh mé leo. Beidh siad ar ais ar scoil amárach. An fiú é? Ní raibh siad ina aonair ar ndóigh. Bhí múinteoirí eile leo agus tuairim is 1.8 milliún daoine ag freastal air. Bhí mise ag féachaint air ar an Daily Kos at mo riamhaire sa bhaile, tae le mo thaobh agus slaghdán fós orm.Thosaigh an searmanas mór le beannacht. Is breá liom beannachtaí. Bhí sé soiléir áfach go raibheamar ag caint faoi Dia Críostaí. An mbeadh aindiachaí sa lucht féachana ag ceapadh nach raibh siad iomlán Meiriceánaigh? Caithfidh go raibh faoi dheireadh an searmanas  ar fad. Smaoinigh mé ar King. Bhí sé ceadaithe dó dul ag caint faoina chreideamh. B’shin an post a bhí aige ar ndóigh. Ach maidir le rialtas SAM, sin scéal eile. Sa bhunreacht anseo níl ach dhá thagairt do chreideamh: ceann amháin ag rá go gcaithfear creideamh a scaradh ón Stát agus ceann eile ag rá nach féidir duine a scrúdú faoi chreideamh ar bith agus é ag iarraidh bheith páirteach sa rialtas. Fan amach ó chreideamh san insealbhú! Ach bhí fhios agam nach bhfanfaidís amach uaidh mar tá faitíos orthu roimh cumhacht na hEaglaise.Bhí Cór na dTaibearnacal réidh le amhrán a chasadh dúinn don ócáid mór. Bhuel, bhris siad an riail faoi chreideamh agus thuig  mé go mbeadh rud éigin spioradálta acu. Cén dochar mar d’fhéadfaidís amhrán deas a chasadh ar son na síochána, b’fhéidir. Muise bhí mé mícheart ansin. Cén téama a bhí acu? An Battle Hymn? I ndáiríre?! Ar stop duine ar bith le smaoineamh faoi seo? Bhí cór spioradálta ag canadh faoi chogadh. Caithfidh go raibh Martin Luther King ag caoineadh ina uaigh! 


Labhair duine faoi thábhacht na hócáide. Mhínigh sé gur roghnaigh an pobal an t-uachtarán agus b’shin an rud a 'separates our country from every other country in the world.'  Ceapann go leor daoine anseo nach bhfuil daonlathas in aon tír eile! Thuig King nach raibh SAM níos fearr ná go leor tíortha eile. Is gheall Obama an bunreacht a chosaint go poiblí ar an mbíobla ag críochnú leis na focail ‘So help me God’ ag briseadh rogha an bunreachta. Easpa scaradh idir Eaglais and an stát arís. D’úsáid Jefferson bíobla ar ndóigh, ach ghearr sé amach píosaí de mar cheap sé go raibh siad seafóideacha. Dá ndéanfadh Obama é sin bheadh sé i bhfad níos measa i nDC ná an rí rá faoin mbrat i mBéal Feirste le déanaí. Agus ná dean dearmad, tá i bhfad níos mó gunnaí acu anseo.


Bíobla Jefferson


Ag éisteacht le James Taylor ag canadh a amhrán faoi áilleacht na tíre, bhí mé fiosrach. Ar luaigh siad na dúchasaigh ar chor ar bith? An raibh sé i gceist acu aon rud a rá fúthu? Bhí grá acu siúd is meas acu don talamh is don nádúr. Níor luaigh. Dearmadtha arís.  
Our nation was born in genocide when it embraced the doctrine that the original American, the Indian, was an inferior race 
- MLKChonaic mé fear le spéaclaí dubha ag seasamh amach sa slua. Nach dtuigeann an Secret Service and focal Secret? Tá seó anseo. Seans mhaith go raibh daoine eile ann i measc an slua ach ceapann siad go gcaithfear an fear láidir a thaispeáint do dhaoine. Ceapann siad go bhfuilimid dall.  
A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual doom
- MLK
Thosaigh Obama anois leis an mbunreacht is na focail ‘exceptional’ agus ‘allegiance.’ Chuir sé isteach orm. Is fuath liom na focail. Scríobh siad an bunreacht 200 bliain ó shin. Níor tháinig sé díreach ó Dhia.  Ní bíobla é. Lean sé ar aghaigh ag caint anois faoin ‘Free Market’ agus fuil. Cuireann sé i gcuimhne an scannán There Will Be Blood dom. Ar an téama céanna rinne sé comparáid idir ‘Individual freedoms agus collective action’ agus cheangail sé é go léir le eolaíocht and matamaitic. Caithfear a thuiscint go dtéann formhór na daoine ag déanann staidear san ollscoil in eolaíocht nó matamaitic ag obair don míleata. 
Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men             
- MLK


Ansin dúirt Obama go raibh deireadh le deich mbliana de chogadh. Is lig mé NO asam. Seans mhaith gur chreid an slua nach bhfuil páirt againn i gcogadh anois mar sin. Ach sin bréag. Níl deireadh le cogadh agus tá neart acu ann http://www.salon.com/2011/08/04/secert_american_wars/  Bréag mór. Cén fáth? Mar tá rudaí níos tábhachtaí ná daoine i rialtas SAM.  
We must rapidly begin the shift from a "thing"-oriented society to a "person"-oriented society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, materialism and militarism are incapable to being conquered 
- MLK

 ‘Medical coverage’ an chéad rud eile a bhí ar a liosta agus gheall sé iarracht a dhéanamh na costaisí a ísliú? A dhiabhail, nach nglacfaidh siad go deo lena nduaglas #1? Ní thuigeann siad an téarma Universal Health Care. Geobhaidh daoine bás mar gheall air.  
A nation or civilization that continues to produce soft-minded men purchases its own spiritual death on an installment plan
 - MLKB’aisteach an rud é bheith ag éisteacht le Obama ag caint faoin ‘Middle class.’ Cheap mé nár chreid siad i ‘class’ anseo. ‘Honest work frees you from poverty,’ a dúirt Obama. Bréag eile nuair atá dúshaothrú coitianta. Tuigim gur ‘when’ a bhí i gceist aige ach bhí sé mítheorach...  
The curse of poverty has no justification in our age. It is socially as cruel and blind as the practice of cannibalism at the dawn of civilization... The time has come for us to civilize ourselves by the total, direct and immediate abolition of poverty 
 -MLKTá orainn iarracht a dhéanamh mar gheall ar ‘Posterity’ a dúirt Obama linn. Caithfear an plainéad a shábháil. Ach is cuimhin liom caint mar sin cheana is ní chreidim é. Ar a laghad níor luaigh sé cumhacht núicleach an uair seo. Ní hé an duine ceart é. Jill Stein abú  
A genuine leader doesn't reflect consensus, he molds consensus
- MLKBhí focail deasa aige faoin na hinimircigh ach chaith seisean níos mó daoine ón tír ná Bush. Is níor adhmhaigh sé é sin ná an feall ná an dochar a rinne sé. Tá na focail sin folamh.  
We must learn to live together as brothers or perish together as fools 
 - MLKDúireadh linn nach dtagann bua ina iomlán agus go bhfuil orainn glacadh le buanna beaga, céim ar chéim agus é ag iarraidh gach duine a shásamh arís. 
The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. The true neighbor will risk his position, his prestige and even his life for the welfare of others  
-MLKLabhair Obama go bródúil faoi shaighdiúirí is faoin mbrat. Ní raibh aon chaint faoin shíocháin.  
And there comes a time when one must take a position that is neither safe nor politic nor popular but he must take it because conscience tells him it is right 
- MLK
Gach uair a dúirt Obama an focal saoránach, thuig go leor, leor daoine sa tír nach bhfuil siad sa ghrúpa sin. Ghortaigh sé iad gach uair a chuala siad é. Níor labhair sé faoin dochar a rinne sé don ghrúpa sin ar chor ar bith ná an chaoi ina mbristear teaghlaigh. Níor labhair sé amach faoi na téarmaí in úsáid sna meáin is sa tír ag caitheamh anuas orthu.  
We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people but for the appalling silence of the good people 
- MLK


‘Birthright’ an chéad focal eile a chluala mé ó Obama agus lig mé osna uaim. Manifest Destiny ar bhealach amháin nó bealach eile. Ná téigh síos an bothar sin, a dúirt mé leis an scáileán Ach chuaigh sé ag caint faoi na Stáit AONTAITHE cé nach bhfuil mórán aontas ann. Ar an nóta ard bréagach sin, chabhraigh banna ceoil míleata agus amhránaí leis an mbolscaireacht le ♫ Sweet land of liberty! ♫ Dá mbeadh sé fíor! Má chiallaíonn saoirse seachadadh urghnách agus céasadh is easpa daonlathas, tá muid saor.  
Liberty? He has taken ours away with internment without trial. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere
 - MLKLe sos a thógáil dúinn go léir b’fhéidir labhairr an file Richard Blanco faoi stair a cheistiú agus na fiche daltaí nach bhfuil i láthair níos mó san scoil sin i gConnecticut. Maith an fear. Rinne sé tagairt don scannán La misma luna faoi inimirceach neamhdhleathach agus an chaoi a bhriseann sé croíthe. Ar fheabhas! Tá súil agam gur thuig Obama é!


Ar an riamhaire ní raibh in ann aon bhean a fheiceáil. Chonaic mé Obama agus 11 fear ar a thaobh ag éisteacht.


D’éirigh le cainteoir eile Luis Leon freisin Obama a cháineadh leis an rogha dó gan a bheith sotalach agus gan eagla a úsáid. Táim buíoch do Luis. Labhrair sé ina theanga fhéin freisin: Spáinnis. Ard-áthas orm faoi sin! Bheadh sé níos fearr fós le teanga na dúchasach. Chríochnaigh siad leis an amhrán náisiúnta agus bhí Beyonce lag go leor ag an tús ach fíor láidir ach na focail ‘rockets’, ‘bombs’ agus ‘flag.’ Le ómós don mbrat ‘Stars and Stripes Forever’ bhí sé thart is bhí mé traochta. Cén fáth nach raibh seans dá laghad ag Jill Stein. Ná freagair é. Tá fhios agam. Martin Luther King, tá do chumhacht ag teastáil uaim.Ar ais ar scoil liom ar maidin agus déanfaidh mé mo dhícheall is mé ag múineadh. Beidh muid ag caint faoi Martin Luther King. Tá go leor le déanamh fós.To save man from the morass of propaganda, in my opinion, is one of the chief aims of education. Education must enable one to sift and weigh evidence, to discern the true from the false, the real from the unreal, and the facts from the fiction 
MLK, The Purpose of Education

2 comments:

 1. Is fianaise í seo nach mór a léamh ag gach duine, táim anseo chun an domhan ar fad a chur ar an eolas faoi fhear a shábháil mo chaidreamh agus tugtar an Dr. IZOYA ar an fhear mór seo. Go deimhin rinne sé post iontach dom trí mo shean-leannán a d'fhág mé a thabhairt ar ais agus gealltanas a thabhairt dom gan filleadh ar ais chugam arís. Leis seo, táim tar éis teacht ar an tuiscint go ndéanfaidh an t-eolas atá ag an Dr. Is féidir leat teacht air trína sheoladh ríomhphoist: drizayaomosolution@gmail.com. Nó a uimhir a bhfuil a app +12098373537. Déan teagmháil leis agus féach conas a réiteofar d'fhadhb laistigh de 24 uair. Déanann sé speisialtóireacht ar na hábhair seo a leanas freisin ...
  (1) Ba mhaith leat do shean-ais.
  (2) Ba mhaith leat a chur chun cinn i d'oifig.
  (3) Ba mhaith leat fir / mná a leanúint leat.
  (4) Tá leanbh uait.
  (5) Is fiontraí thú agus is mian leat conarthaí a bhuachan.
  (6) Ba mhaith leat go mbeadh do fhear céile leatsa go deo.
  (7) Teastaíonn cúnamh spioradálta uait.
  (8) Tá tú scammed agus ba mhaith leat airgead caillte a aisghabháil.
  (9) Stop an colscaradh.
  (10) Deasghnátha airgid a agairt.
  (11) Toghcháin a bhuachan.

  ReplyDelete

 2. "Bhí mé i ngrá, meallta ar fhear a thug neamhaird orm ar feadh míonna. Elijah is ainm dom. Bainim úsáid as a bheith ag obair leis, agus nuair a aistríodh é go dtí an Eoraip bhí mé millte agus chuaigh mé ag cuardach cabhrach nuair a tháinig mé trasna an fear seo ar an suíomh Dr Obodo R-phost templeofanswer@hotmail.co.uk agus iarraim cabhair chun go mbeadh sé i gcuimhne agus tar éis 3 lá den obair a ghlaoigh sé orm agus dúirt sé liom go dtaitníonn sé liom.
  ... Go raibh maith agat an Dr Obodo Tá dúil mhór agam as do chuid oibre. "- Monique, SAM

  ReplyDelete