Thursday, January 3, 2013

An tSlua Sí

 Mheall Balor Suas Mé

Bhí mé in Éirinn le déanaí sa chúigiú cúige. D’éirigh mé maidin amháin ann is thug mé faoi deara go raibh meall i m’ascaill. Ag an dochtúir liom go sciopaidh le fáil amach nach raibh mé ag fáil bháis fós agus nach raibh aon dochar ann. Salann, uisce and brú air is bheinn ceart go leor arís a dúireadh liom. Baineadh geit asam mar sin féin.
Ní ait an rud é mar sin gur chaith mé an lá ar fad ag dul ó reilig go reilig is ag dreapadh cnoc spioradálta.Tar éis dul ag caint le m’athair nach raibh fonn cainte air ar chor ar bith thug mé cuairt ar Bhaile Fhobhair (Fore, Co na hIarmhí). Tá cáil air mar mhainistir is bhí baint aige leis an bplá i 655. Chuaigh mé ann ag guí ar son mo shláinte.  ‘Siad na déithe págánaigh a ghaloigh orm. D’fhéach mé ar leagan amach na háite ar mapa a bhí ann. Ar thaobh mo lámha clé bhí an séipéil is an mhainistir sa ghleann thíos fúm. Ar dheis bhí cnoc mór is cloch mór milteach ar a bharr is bhí fonn orm dul suas an lá sin in áit dul síos. ‘Carrick Balor’ a bhí air de réir an mapa is mar sin suas liom.

Ag an mbarr bhí mé tuirseach ach lán sásta i gcomhluadar na beithigh ar bharr an chnoic ag breathnú síos ar an radharc álainn. Ní raibh capall ann ná bagairt ná brú ar bith agus lig mé dom’ chorp sos a thógáil ann is mhothaigh mé teas is solas ag dul trím.

Roimh dul abhaile dom thug mé faoi deara go raibh crann in aice leis an gcarrchlós is é maisithe le píosaí éadaí. Stróic mé cuid de mo sheaicéad agus cheangail mé é ar chraobh is d’imigh mé liom.Cheannaigh mé iasc is sceallóga  ó fhear ó Nepal sa chipper i mBaile Fhobhair roimh dul abhaile dom is bhí cómhrá taitneamhach againn. Bail ó Dhia ar a obair. Ar ais sa teach dom thosaigh mé ag léamh faoin tSlua Sí ón leabhar Scéalta Chois Cladaigh. An-turas, an lá sin!

Alt spéisiúil faoi Fore anseo: http://aheronsview.blogspot.com/2010/04/seven-wonders-of-fore.html

Scéal ó Sheán Ó hEinrí
den leabhar Scéalta Chois Cladaigh

An gearrán mór le cruithe óir,
Agus a shúil ar dhath na gréine;
Thóig sé a cheann agus tharraing sé srann,
Agus de bhoc, bhí sé scuabtha léithi.
Céard is ciall dá sin?
An tSlua sí! An tSlua sí!

j-Lava Man .jpg

No comments:

Post a Comment